Този модул цели да представи основните елементи на бюджетирането и бизнес планирането, както и да запознае обучаващите с основни понятия, използвани при изготвянето на бюджет и планирането на бизнес. Също така, в него ще откриете информация относно предстартовото планиране и бюджетиране, статегия и план за действие, финансов план, както и информация относно клиенти, пазар и конкуренция.

Enter full description of the course.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

N.A

Βαθμολογίες
  • 5 ΑΣΤΕΡΙΑ0
  • 4 ΑΣΤΕΡΙΑ0
  • 3 ΑΣΤΕΡΙΑ0
  • 2 ΑΣΤΕΡΙΑ0
  • 1 ΑΣΤΕΡΙΑ0

No Reviews found for this course.

top
© Copyright 2020 Connected Learning
Translate »
Currency
EUR Euro